پارچه یکرو ویسکوز

نمره نخ: نمره 30
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.85

تماس بگیرید