پارچه کش تیپ

نمره نخ: نمره 20 تا 40
عرض: از 90
متراژ: از 2

تماس بگیرید