پارچه دورو طرح دار

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 90 تا 105
متراژ: از 1.90 تا 2

تماس بگیرید