پارچه دورس طرح دار

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.30 تا 2.60

تماس بگیرید