پارچه دورس گلکسی

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 105
متراژ: از 1.70 تا 2

تماس بگیرید